• Cormac Kavanagh姓名:

Cormac Kavanagh

教育背景:

FCCA, MSc Finance,   Dip IF, Adv Dip (T & D)

研究方向:

企业财务

职称:

讲师 Lecturer

办 公 室:

坤銮楼B306

电子邮箱:

  

教授课程

财务报告、企业财务、审计、商业道德

个人简介

从事学术领域前,曾做过13年的开业会计师,爱尔兰中级注册会计师(CPA),特许公认会计师公会成员(ACCA),培养的学生在专业会计考试里多次获奖及取得名次